Algemene Beschrijving

 

Deze middelen werkend openend en helpen ondersteunend op chakra niveau of het niveau van de ziel. Daar waar gevoel en denken niet in harmonie is ondersteunen ze door middel van fijne lichttrillingen om op een hele liefdevolle manier inzicht te geven waar de blokkade ontstaan is.De middelen openen laag voor laag de chakra’s die zeven lagen dik zijn en helpen de mensen met hun ontwikkeling. Doordat de geblokkeerde chakra’s weer openen kan de levensenergie makkelijker stromen. (Dit werkt dan door op het geestelijke vlak waar de serie 2 op werkt). De energie van Serie 1 werkt door tot op fysiek niveau.

 

 

 

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 1

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 1

 

Chakra:           Kruinchakra

Helpt om de liefde weer te laten stromen. Transformeert innerlijke onrust en gedrevenheid en brengt je bij je gevoel. Werkt op de milt en de alvleesklier. De alvleesklier staat voor helder denken. De energie bevordert rust waardoor iemand weer vanuit zijn intuïtie kan werken.

De energie helpt om macht en onmacht te transformeren naar onvoorwaardelijke liefde. Tevens helpt deze energie om oude emoties los te laten en herstelt het evenwicht. Zo kun je via de zuivere wilskracht werken. Deze energie helpt om in je eigen kracht te gaan staan. Je Goddelijke persoonlijkheid kan zich door jou uitdrukken.

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 2

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 2

 

 Chakra:           Voorhoofdchakra

 Helpt om inzicht te krijgen in jezelf, ondersteunt je paranormale vermogens zoals helderziendheid. Werkt op je concentratiepunt of derde oog.

Tevens helpt deze energie ook om inzicht te krijgen in je eigen levensdoel.

Werkt zowel naar binnen als naar buiten. Deze energie helpt belemmerende emoties op te ruimen door inzicht te geven in het ontstaan van de emotie.

Als je met deze energie werkt breng je klaarheid in je eigen bestaan.

Versterkt het innerlijk licht en brengt je bij je innerlijk kind, laat emoties weer stromen en geeft blijheid.

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 3

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 3

Chakra:           Voorhoofdchakra

Ondersteunt om vertrouwen in jezelf te hebben, doordat je meer bij jezelf blijft.

Geeft bescherming voor mensen die te veel en te open staan. Daardoor laten ze zich onbewust door anderen beïnvloeden en gaan aan zich zelf twijfelen. De energie legt een bescherming om de aura van deze mensen. Als mensen met deze energie werken kunnen ze meer bij zichzelf blijven, waardoor ze hun eigen kracht ontwikkelen. Dit geeft uiteindelijk zelfvertrouwen.

Deze energetica helpt om inzicht en respect te hebben voor jezelf en je eigen levensomstandigheden. Wanneer je in een transformatieproces zit geeft deze energie ondersteuning om in zicht te krijgen in het doel van deze verandering.

Ondersteunt ook mensen die teveel vanuit het ego werken en zichzelf daardoor blokkeren. Transformeert naar liefde.

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 4

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 4

Chakra:           Hartchakra

 Werkt op het hart en laat de vrouwelijke energie weer stromen.

Wanneer je vanuit het hart kan gaan werken kun je de liefde weer gaan ervaren.

Tevens helpt deze energie om los te laten wat niet van jezelf is zoals opgelegde normen en waarden. De energie maakt je tevens vrij van alle gedachten die je jezelf op aarde eigen hebt gemaakt maar die niet kloppen met je gevoelsleven. De energie ondersteunt om weer naar binnen te keren, je vrij te voelen en is daarom heel geschikt bij alle vormen van meditatie.

Deze energie geeft een gevoel van mildheid en mededogen. Ondersteunt bij spierklachten die door verstarring zijn ontstaan. Zorgt voor een betere doorstroming en werkt op het hartchakra.

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 5

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 5

Chakra:           Hartchakra

Ondersteunt om je ego los te laten. Wanneer je niet meer handelt vanuit macht en onmacht kan het gevoel meer naar buiten komen. Het gevoel staat voor je vrouwelijke energie. Deze energie ondersteunt een betere doorstroming van de vrouwelijke energie. Helpt tevens om los te komen van het werken vanuit macht en onmacht.

Tevens ondersteunt deze energie om voorwaardelijke liefde te transformeren naar het Christusbewustzijn. Dit wil zeggen dat je alleen nog handelt vanuit de onvoorwaardelijke liefde.

Deze  energie ondersteunt mensen die hun hartchakra geblokkeerd hebben omdat zij  niet rechtvaardig zijn behandeld. Maar transformeren ook daar waar men zelf nog te veel denkt in schuld en straf. Geeft inzicht in karmische patronen waardoor men meer gaat denken in bewustzijn en on-bewustzijn, zodat oordelen losgelaten kan worden.

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 6

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 6

 

Chakra:           Zonnevlecht

Verbindt het hartchakra met de zonnevlecht waardoor je vanuit het Christusbewustzijn gaat handelen. Met de energie die daardoor tot beschikking komt kun je scheppen en creëren.De energie werkt op het geheugen en op herinneren. Ze opent het Heilige Weten dat opgeslagen is in het hartchakra. Dit is de wijsheid die al in je is voordat je naar de aarde komt. Tevens bevordert de energie paranormale vermogens. Je kunt je beter afstemmen op geestelijke begeleiders.

Deze energie werkt op de zonnevlecht en is een ondersteuning voor mensen die teveel vanuit onmacht denken. Bij gebruik van deze middelen wordt onmacht getransformeerd naar liefde. Deze energie is de Christusenergie van deze energetica.Tevens wordt het ego getransformeerd naar onvoorwaardelijke liefde.

 

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 7

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 7

Chakra:           Miltchakra

Schept eenheid tussen het mannelijke en vrouwelijke. De energie transformeert het sekse gericht denken. Je waardeert de mens als mens en niet vanwege zijn seksuele geaardheid. Je gaat elk individu als Goddelijke persoonlijkheid zien ongeacht zijn geslacht. De energie helpt mensen die nog sterk vanuit het ego denken en handelen om dit meer vanuit liefde en zuiverheid te doen. Het ondersteunt deze mensen om meer de gevoelskant te ontwikkelen.  Laat de kundalini energie weer stromen. De energie ondersteunt ook mensen die hard voor zichzelf zijn en dit uiten in vormen van zelfdestructie, racisme en discriminatie, transformeert naar mildheid en mededogen.

Deze energie werkt op het miltchakra. Helpt om geblokkeerde gevoelens weer te laten stromen. Geeft het kind in jezelf de ruimte waardoor levensvreugde makkelijker kan stromen. Daar waar men nog te veel vanuit opgelegde vaste normen en waarden werkt kan men deze loslaten, zodat de intuïtie weer gevolgd kan worden.

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 8

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 8

Chakra:           Miltchakra

Voor mensen die zichzelf niet aanvaarden zoals ze zijn. Dit komt omdat ze teveel naar de mening van anderen luisteren die hen vertellen hoe ze moeten zijn.

De energie ondersteunt je om los te komen van de mening van anderen en jezelf te respecteren zoals je bent. Ondersteunt mensen die niet kunnen vergeven, omdat ze onbewust denken en oordelen in schuld en straf. Ieder mens is een kind van God en een eigen uniek wezen, zo ook jij. De energie helpt je om meer in je Godbewustzijn te komen. Het lemniscaat: balans tussen geven en ontvangen, vrede en geluk.

Deze energie werkt samen met de Asberg Dolfijn Energetica® 7 op het miltchakra en ondersteunt mensen die nog teveel vanuit het denken handelen. Mensen die veel piekeren en tobben hebben een enorme hulp aan deze remedie. Angst om fouten te maken is de oorzaak hiervan. Geeft helderheid in het denken en een gevoel van geborgenheid.

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 9

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 9

Chakra:           Basischakra

Ondersteunt om meer in je gevoel te komen en te blijven waardoor je meer op je zelf gaat vertrouwen. De energie werkt tevens op de kundalini energie. Dit is je spirituele energie. De energie helpt je de liefde diep in jezelf te verankeren en je weer blij en gelukkig te voelen. Wanneer de kundalini voorbij de pijnappelklier naar het yin tang punt (verlengde beenmerg of derde oog) stroomt opent het derde oog zich. Dit geeft helderziende waarnemingen. Tevens helpt deze energie om meer in evenwicht te komen, waardoor innerlijke dualiteit los gelaten kan worden. Herstelt de eigenwaarde en geeft nieuw inzicht en vertrouwen in het Zelf: Wanneer je met deze energie werkt zul je merken dat je steeds meer zelfvertrouwen krijgt en dat je angstpatronen kunt loslaten. Deze zijn vaak overgenomen van de ouders of via de oerenergie of als patronen in het DNA overgedragen.

Asberg Dolfijn Energetica® serie 1 flesje 10

Asberg Dolfijn Energetica® serie 1 flesje 10

Chakra:           Voetchakra’s

 

Een sterke aardende energie. Deze energie is een krachtige energie voor mensen die niet goed geaard zijn. Ze ondersteunt om weer met twee benen op de aarde te komen. Voor mensen die met het spirituele bezig zijn en in een fantasiewereld leven om de aarde te ontvluchten. Deze energie helpt ook bij verslavingsproblemen, verstrooidheid, concentratieproblemen en  stress. De energie ondersteunt ook mensen die te veel in hun denken zitten en roofbouw plegen op hun lichaam. Herstel van de lichamelijke kracht. Geeft zelfvertrouwen en innerlijke rust. Aarding en in balans komen met de materie. Daar waar men teveel gehecht is aan de materie geeft deze energie inzicht hierin. Werkt op de voetchakra’s en is een ondersteuning voor mensen met fysieke klachten in stresssituaties. Geeft een innerlijk vredig gevoel.

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 11

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 11

Chakra:           Keelchakra

Werkt op het keelchakra en het innerlijk weten. Bevorderd tevens de samenwerking tussen de linker en rechter hersenhelft en verbindt deze met de hersenen (voorkwab) aan de voorkant van het hoofd. De energie herstelt de balans tussen lichaam, geest en ziel. Dit is de Heilige Drie-eenheid in jezelf. Als alle drie de hersendelen goed samenwerken ben je een dienaar van God. Je wordt continu geïnspireerd waardoor je het Heilige Weten op aarde kunt brengen. Je bent dan aangesloten op de Albron.

Deze energie werkt op de keelchakra, hier zit alle kennis opgesloten vanuit vorige levens. Helpt om creatieve krachten weer te laten stromen en tevens is deze energie een steun voor mensen die gebrek aan eigenwaarde hebben. De energie helpt hen zich (weer) te durven uiten en om de medemens weer vanuit de broeder/zuster relatie te gaan zien.

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 12

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 12

 

Chakra:           Kruinchakra

Brengt evenwicht tussen ziel, geest en materie. Deze energie helpt je om je niet vast te klampen aan materie. Werkt op de rechter lichaamshelft.  De energie geeft verlichting bij krampen, gespannenheid en laat energie weer stromen. Helpt bij schouder en nekklachten. Brengt evenwicht tussen electrisme en magnetisme (geestelijke energie en lichamelijke energie). Bij introvertheid bevordert de energie de communicatie. Voor mensen die krampachtig de controle willen vasthouden en daardoor star zijn in denken. De energie werkt op de hogere auralagen. Deze energie helpt daar waar mensen de verbinding met hun Godskracht hebben geblokkeerd. Wanneer zij in balans zijn met de materie en vanuit zuivere wilskracht werken zal de ziel zich geleidelijk aan kunnen openen waardoor zij zich steeds meer op het Christusbewustzijn kunnen afstemmen.

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 13

Asberg Dolfijn Energetica® Serie 1 flesje 13

Chakra:           Alle chakra’s

Ondersteunt je om jezelf te respecteren en waarderen. Helpt je tevens mild te zijn voor jezelf. Voor mensen die denken in schuld en straf en daardoor niet van zichzelf kunnen houden. Doordat deze mensen zichzelf niet erkennen zoeken ze continu bevestiging bij anderen.

De energie is tevens voor mensen die in hun dienstbaarheid zichzelf vergeten. Brengt hen terug bij henzelf. De energie helpt je bij meditatie om naar binnen te keren en je eigen innerlijke schoonheid te zien. De energie brengt je volledig in het hier en nu.

Deze energie is ook inzetbaar bij emotionele blokkades en karmische patronen die opgelopen zijn in dit leven of vorige levens.

Voor mensen die teveel en te hoog in hun spiritualiteit zitten en daardoor niet in het hier en nu zijn. De oorzaak kan zijn dat emoties geblokkeerd zijn. Helpt om emoties te laten stromen waardoor de hoogste spiritualiteit beleefd kan worden en helpt tegelijkertijd voor een goede aarding. Dit is de “Hemel op Aarde brengen”. De Volbrenging.